ईडाणा माता जी दान पात्र से निकले 16 लाख 20 हजार नकदी, 4 तोला सोना, 3 किलो 400 ग्राम चांदी